ביקור קרפר תאל פרופ איציק קרייס בחדר מצב של מדא בתרגיל נקודת מפנה 7 – צילום אסי דבילנסקי דוברות מדא 28.5.13

Publicités