חדר מצב מדא בעת ביקורו של קרפר תאל פרופ איציק קרייס בתרגיל נקודת מפנה 7 – צילום דוברות מדא 28.5.13

Publicités