חפק מרחב איילון בתרגיל באזור במהלך נקודת מפנה 7 – צילום אופיר פרנטקי דוברות מדא 28.5.13

Publicités