מטה מדא מרחב כרמל בהערכת מצב בתחנת חיפה – תרגיל נקודת מפנה 7 – צילום עופר יעקב דוברות מדא 27.5.13

Publicités