תרגיל נפילת טיל בגן שמואל (2) – צילום דוברות מדא 29.5.13

Publicités